کارا آمار ثمین


گروه کارا آمار ثمین متشکل از کارشناسان ارشد آمار دانشگاه های معتبر ایران، از سال 1392 آغاز به کار کرده و در سال 1394 به ثبت رسیده است. ایشان با تجربه انجام صدها پروژه و مشاوره آماری پایان نامه های رشته های گوناگون در گروه های انسانی، علوم پایه و مهندسی به صورت کاملاً تخصصی و بدون پرداخت هزینه اضافی شما را تا زمان دفاع پشتیبانی می کنند.

آخرین مطالب

آلفای کرونباخ در Minitab

آلفای کرونباخ شاخصی است که برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه ها و آزمون ها استفاده می شود. قبلاً نحوه بدست آوردن این شاخص، در نرم افزار spss توضیح داده شده است. حال نحوه بدست آوردن این شاخص در نرم افزار پر قدرت Minitab را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

حیطه تحلیل های آماری در نرم افزار spss

چنانچه با یک نظر اجمالی بخواهیم حیطه امکانات توصیفی و تحلیل نرم افزار spss را معرفی نماییم می توان آن ها را در قالب آمار توصیفی ، تنظیم جداول آماری ، آزمون های مقایسه میانگین در دو یا بیش از دو گروه مستقل یا وابسته، مدل های مختلف آنالیز واریانس ، همبستگی، معادلات مختلف رگرسیون خطی و غیر خطی ، مدلهای لگاریتم خطی، تحلیل خوشه ای و تفکیکی ، تحلیل عاملی، تحلیل مقیاس های مختلف شامل تحلیل پایایی و مقایسه چند بعدی، آزمون های ناپارامتری، سری های زمانی و تحلیل بقا جمع بندی نمود.

دانلود نرم افزار minitab

نرم افزار minitab از جمله برترین نرم افزارهای آماری است که به نرم افزار کنترل کیفیت شهرت یافته است.لینک دانلود minitab 16.2 در ادامه مطلب...

دانلود رایگان مجموعه ای بی نظیر از کتاب های آماری

دانلود رایگان مجموعه ای بی نظیر از کتاب های آماریبرای دیدن نام کتاب ها و دانلود به ادامه مطلب بروید...